Drammen Illustrert

Atle Lillehovde

Uke 1

Hilde Diesen

Uke 2

Lena Akopian

Uke 03

Gunilla Holm

Uke 4

Stein Nerland

Uke 5

Ronny Bank

Uke 6

Anne Britt Meese

Uke 7

Trond Bredesen

Uke 8

Laura la Cour Andresen

Uke 9

Anne-Maria S. Håndstad

Uke 10

Gunnlaug Moen

Uke 11 og 12

Morten Halvorsen

Uke 13

Kristin Granli

Uke 14

Odd Henning Skyllingstad

Uke 15

Håvard S. Johansen

Uke 16

Magnus Voll Mathiassen

Uke 17

Atle Lillehovde

Uke 18

Bjørn Rune Lie

Uke 19

Jenny Cleary

Uke 20

May Brit Solstad-Nielsen

Uke 21

Eivind Stoud Platou

Uke 22

Mie Marie Søyland

Uke 23

Gunnlaug Moen

Uke 24

Lena Akopian

Uke 24

Rikke Fjeld Jansen

Uke 26

Atle Lillehovde

Uke 27

Randi Strand

Uke 31

Christian Gjems Fjeldbu

Uke 32

Steinar Danielsen

Uke 33

Lene Bakke Jacobsen

Uke 34

Evelyn Melsom

Uke 35

Geir Brohjem

Uke 36

Therese Holt

Uke 37

Anne-Maria S. Håndstad

Uke 38

Karl Gundersen

Uke 39

Svanhild Rohdin

Uke 40

Milena Brekke

Uke 41

Kjersti Børve Skjelbreid

Uke 42

Tina Rojahn

Uke 43

Synne Moen Tøften

Uke 44

Helene Ryenbakken

Uke 45

Rita Havikhagen Høgmoen

Uke 46

Kristian Klausen

Uke 47

Vidar Grødelien

Uke 48

Marius Norup Normann

Uke 49

Hildur K. Wilhelmsen

Uke 50